AKORDplus
Osiguranje imovine Osiguranje motornih vozila Osiguranje transporta Osiguranje poljoprivrede Osiguranje lica

AKORDplus - početna

Dobrodošli na internet prezentaciju društva za posredovanje u osiguranju

TEHNOLOGIJA RADA

klijent (nalogodavac) 
nalog  
AKORD plus d.o.o.
  • » Analiziramo i identifikujemo sve rizike koji su realna opasnost za našeg klijenta.
  • » Savetujemo o potrebnim merama s ciljem smanjenja mogućnosti nastanka štetnog događaja.
  • » Analiziramo ponude i predlažemo odabir najpovoljnijeg osiguravača.
  • » Posredujemo kod sklapanja ugovora o osiguranju i preuzimamo brigu oko sprovođenja ugovora.
  • » Pružamo stručnu pomoć u slučaju nastanka štetnog događaja i klijentu omogućavamo brzu i odgovarajuću nadoknadu štete.
Osiguranje imovine Osiguranje od požara Osiguranje lica Osiguranje poljoprivrede Osiguranje motornih vozila