AKORDplus
Osiguranje imovine Osiguranje motornih vozila Osiguranje transporta Osiguranje poljoprivrede Osiguranje lica

AKORDplus - Kontakt

ADRESA: Novi Sad, Futoški put 40/B, I sprat, ulaz 2
TELEFON/FAX: 021 67 91 036
021 63 90 550
E-MAIL: Akord plus - Futoški put 40/6