AKORDplus
Osiguranje imovine Osiguranje motornih vozila Osiguranje transporta Osiguranje poljoprivrede Osiguranje lica

AKORDplus - Osiguravači


Društvo za posredovanje u osiguranju "AKORD PLUS" doo Novi Sad ima potpisane ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama:

 • "DDOR OSIGURANJE", Novi Sad
 • "DUNAV OSIGURANJE", Beograd
 • "GENERALI OSIGURANJE", Beograd
 • "TRIGLAV OSIGURANJE", Beograd
 • "WIENER STADTISCHE OSIGURANJE", Beograd
 • "UNIQA", Beograd
 • "MILENIJUM OSIGURANJE", Beograd
 • "SAVA OSIGURANJE", Beograd
 • "GLOBOS-OSIGURANJE", Beograd
 • "AS OSIGURANJE", Beograd
 • "SOGAZ", Novi Sad
 • "AMS OSIGURANJE", Beograd