AKORDplus
Osiguranje imovine Osiguranje motornih vozila Osiguranje transporta Osiguranje poljoprivrede Osiguranje lica

AKORDplus - Naše usluge

Posredovanje u osiguranju je delatnost pokretanja, predlaganja i obavljanja poslova pripreme za zaključenje ugovora o osiguranju, pomoć prilikom realizacije prava iz ugovora, a posebno prilikom rešavanja odštetnih zahteva (potrebna dokumentacija, obavezni rokovi i dr.) radi brže i realne naknade i naplate štete.

"Akord plus" doo ima pristup svim osiguravačima na domaćem i svetskom tržištu kao pouzdan, samostalan i nezavisan tim eksperata.

Ukazujemo na značenje pojedinih izraza koje koristimo na ovim web stranicama.

Klijent:

pravno ili fizičko lice koje uz posredovanje posrednika zaključuje ugovor o osiguranju sa Društvom za osiguranje. Korisnici - klijenti naših usluga su pravna i fizička lica iz svih oblasti privrede, zdravstva, nauke i drugih delatnosti.

Posrednik:

je pravno lice osposobljeno za poslove posredovanja u osiguranju za koje je dobilo saglasnost i dozvolu Narodne banke Srbije i registrovano kod Agencije za privredne registre Srbije.

Osiguravajuće društvo:

obavlja delatnost osiguranja za koju je dobilo dozvolu nadležnog organa. Osiguravajuća Društva nude široku lepezu - izbor rizika od kojih se možete osigurati u trajanju od jedne ili više godina. "Akord plus" doo će Vam pomoći da prepoznate potrebe osiguranja, da odaberete pravu ponudu i odlučite se za vrstu i širinu pokrića tj. za osiguranje koje će Vam u potpunosti zaštiti imovinu, imovinski interes i lica.

Provizija:

naknada koju Društvo za osiguranje isplaćuje posredniku za svaki zaključen ugovor o osiguranju (polisa) tokom čijeg sklapanja i trajanja je Posrednik zastupao Klijenta.